Δελτίο Τύπου: Παράταση υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για το Υπομέτρο 6.1 Εγκατάσταση Νέων Γεωργών

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/12/2016 / ΩΡΑ: 10:19
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Η Δνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας σας ενημερώνει ότι με τη με αριθ. 10071/24-11-2016 (ΑΔΑ: ΩΤ4Λ4653ΠΓ-Ρ53) Aπόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, παρατείνεται ο χρόνος υποβολής των αιτήσεων στήριξης-φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» έτους 2016 του ΠΑΑ 2014-2016.
Ως νέα περίοδος υποβολής των αιτήσεων στήριξης –φακέλων υποψηφιότητας ορίζεται το χρονικό διάστημα από 31-10-2016 έως 23-12-2016.

Δείτε το Δελτίο Τύπου