Δελτίο Τύπου: Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/12/2016 / ΩΡΑ: 11:23
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την Δ24α/Φ.11/ΓΠοικ.36017/780/4-8-2016(ΦΕΚ 2456/Β΄/2016) Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ: 78Δ7465Θ1Ω-4Σ3), χορηγούνται (θεώρηση-έκδοση) Δελτία Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2016.

Στα άτομα αυτά (ΑΜΕΑ) παρέχεται το δικαίωμα της μετακίνησης με μειωμένο εισιτήριο κατά 50% σε όλες τις διαδρομές εσωτερικού των υπεραστικών λεωφορείων των ΚΤΕΛ

Δείτε το Δελτίο Τύπου…