Διαβούλευση για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την εκμετάλλευση και αποκατάσταση λατομείων εξόρυξης μαρμάρου της εταιρείας «ΘΥΑΜΙΣ Α.Τ.Ε.» σε δημόσια δασική έκταση 70,52086 στρεμμάτων»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/12/2016 / ΩΡΑ: 14:14
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση από τον παρακάτω σύνδεσμο :

Ανακοίνωση