Δ.Τ. Περιφερειάρχης Πελοποννήσου «Νέο περιφερειακό μοντέλο κοινωνικής πολιτικής το κοινωνικό πρόγραμμα της Περιφέρειας 2014 – 2020»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/12/2016 / ΩΡΑ: 10:04
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ, ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Τρίπολη, 29/11/2016

Ταχ. Δ/νση: Πλ. Εθν. Μακαρίου
Ταχ. κώδικας: Τ.Κ. 22100-Τρίπολη
Τηλέφωνο/ Fax: 2713-601191 / 601173
e-mail: ppel-press@ppel.gov.gr
Ιστοσελίδα: http://ppel.gov.gr

Δ.Τ. Περιφερειάρχης Πελοποννήσου «Νέο περιφερειακό μοντέλο κοινωνικής πολιτικής το κοινωνικό πρόγραμμα της Περιφέρειας 2014 – 2020»

«Στόχος μας όλοι οι πόροι να πάνε στους ωφελούμενους»

«Βασική μας φιλοσοφία και νέα λογική που θέλουμε να εδραιώσουμε είναι οι πόροι του κοινωνικού προγράμματος 2014 – 2020 να κατευθυνθούν στους ωφελούμενους και όχι να διασπαθιστούν στους μεσάζοντες» τόνισε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Πέτρος Τατούλης, κατά τη συζήτηση του θέματος των Κέντρων Κοινότητας και Κινητών Μονάδων στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου.
Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου έκανε λόγο για τη δημιουργία ενός νέου περιφερειακού μοντέλου άσκησης κοινωνικής πολιτικής, το οποίο αποτελεί προϊόν της διεκδίκησης της Περιφέρειας από το 2014 με τους Ευρωπαίους Επιτρόπους, όταν τεκμηρίωσε ως «απειλές κατά της ζωής» τα προβλήματα των ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων.
«Το πρόγραμμά μας θεωρήθηκε πιλοτικό και έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέναντι από το πρόγραμμα του Υπουργείου» δήλωσε ακόμη ο κ. Τατούλης και σημείωσε ότι βασικά αρχές του προγράμματος αυτού είναι η αποφυγή κατακερματισμού δράσεων, η επίτευξη οικονομίας κλίμακος και η αξιολόγηση των δομών και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών ώστε οι διαθέσιμοι πόροι να κατευθυνθούν πρωτίστως στους ωφελούμενους.
«Δεν διανοούμαι ότι υπάρχει Δήμαρχος που θα αποφασίσει να μη συμμετάσχει στο πρόγραμμα αυτό και θα στερήσει πόρους από τις ασθενέστερες κοινωνικές ομάδες του Δήμου του» τόνισε ακόμη ο Περιφερειάρχης κ. Τατούλης και ενημέρωσε το Συμβούλιο ότι τα Κέντρα Κοινότητας δημιουργούνται στην πρωτεύουσα κάθε Περιφερειακής Ενότητας και στη δομή αυτή συμμετέχουν όλοι οι Δήμοι της.
Το πρόγραμμα είναι της Περιφέρειας, σημείωσε ο κ. Τατούλης, και είναι η πρώτη φορά που υιοθετείται μοντέλο κοινωνικών δράσεων, όπου με τα Κέντρα Κοινότητας και τις Κινητές Μονάδες εξακτινώνεται η προσφορά υπηρεσιών σε όλο τον πληθυσμό των Δήμων.
Η φιλοσοφία μας είναι στην αντίθετη κατεύθυνση από αυτή της κας Υπουργού καθώς στοχεύουμε στην παροχή υπηρεσιών στους ωφελούμενους και όχι στη διασπάθιση των πόρων στους μεσάζοντες τόνισε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου και πρόσθεσε ότι «θέλουμε το σύνολο των ωφελούμενων να τύχουν μακροχρόνιας ευεργεσίας και για το λόγο αυτό έχουμε προβλέψει η βιωσιμότητα των δομών αυτών να ξεπερνά τα 2 χρόνια που υπόσχεται η κα Φωτίου και αυτή είναι η βαθύτατα πολιτική διαφορά μας».