Ιχθυοτροφεία ΣΕΙΡΙΟΣ ΑΕ. Θέση Στείρι – Διαβίβαση

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/12/2016 / ΩΡΑ: 10:01
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ταχ. Δ/νση: Πλ. Εθν. Μακαρίου
Ταχ. Κώδικας: 22100
Πληροφορίες: Τριαντ. Στρατήγης
T. Χαραλαμπόπουλος
Τηλέφωνο: 2713 – 601138 – 142
Fax: 2713 – 601143
e-mail: stratigis@arcadia.gr
charalampopoulos@arcadia.gr
Τρίπολη, 30 – 11 – 2016
Αριθ. Πρωτ.: 312440/70123

ΠΡΟΣ:
1. Εφημερίδα: ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΗΜΕΡΑ
Εθν. Αντιστάσεως 17, 20100 Κόρινθος
2. Δήμος Κορινθίων
Κολιάτσου 32, ΤΚ 20131 – Κόρινθος
ΚΟΙΝ.:
1. Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού
ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Πελ/σου της Αποκ. Δ/κσης Π., Δ.Ε. & Ι.
Πλ. Κολοκοτρώνη 20, 22100 Τρίπολη
2. ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΙΡΙΟΣ Α.Ε.
Σοφικό Κορινθίας, Τ.Κ.20004 – Κόρινθος
(Υπεύθυνος κ. Γεώργιος Ηλίας, τηλ: 6970000273)
3. Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας
Π.Ε. Κορινθίας (Με συνημμένο τον φάκελο ΜΠΕ)
Κροκιδά 2, ΤΚ 201 00 – Κόρινθος

ΘΕΜΑ: Αποστολή Ανακοίνωσης για δημοσίευση.
ΣΧΕΤ.: 1) Η ΚΥΑ οικ.1649/45/2014 (ΦΕΚ 45Β’): Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας.
2) Το με αριθ. πρωτ. 193681/26-10-2016 έγγραφο του Τμήματος Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Πελοποννήσου της Αποκ. Δ/κσης Π. Δ.Ε. & Ι.

Σας στέλνουμε μία ανακοίνωση που αφορά «φάκελο τροποποίησης της υπ΄ αριθμ. 86998/2233/13-10-2014 απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την ανανέωση –τροποποίηση Απόφασης ‘Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) πλωτής μονάδας εκτροφής Θαλάσσιων Μεσογειακών Ιχθύων, σε θαλάσσια έκταση δέκα (10) στρεμμάτων, της εταιρείας «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΙΡΙΟΣ Α.Ε.», που βρίσκεται στη θέση «Στείρι» του Σαρωνικού κόλπου, του Δήμου Κορινθίων, της Π.Ε. Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου», ανωτέρω (2) σχετικό και παρακαλούμε να δημοσιευθεί στην επόμενη έκδοση της εφημερίδας σας.
Ο Δήμος στον οποίο αποστέλλεται η συνημμένη ανακοίνωση, παρακαλείται να γνωστοποιήσει την ανακοίνωση στο Δημοτικό Συμβούλιο, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης και το/τα Τοπικό/α Συμβούλιο/α Δημοτικών/Τοπικών Κοινοτήτων που προβλέπονται από τα άρθρα, 73, 76 και 8 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α).
O ενδιαφερόμενος φορέας του έργου ή δραστηριότητας, (ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΙΡΙΟΣ Α.Ε.) στον οποίο κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται για την κάλυψη των εξόδων δημοσίευσης σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική ΚΥΑ, σε επικοινωνία με την εφημερίδα της καταχώρησης της δημοσίευσης.
Τέλος, παρακαλούμε τις Εφημερίδες Δημοσίευσης, να μας αποστείλουν ένα (1) φύλλο της, με την δημοσίευση της ανακοίνωσης.
Συνημμένα:
Ακριβές αντίγραφο της ανακοίνωσης

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ
Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο κ. Περιφερειάρχη
2. Γραφείο κας Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών, Δικτύων & Χωροταξίας
3. Δ/νση Διαφάνειας Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την ανάρτηση στο www.ppel.gov.gr (αποστολή μόνο με e-mail)