Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) με συνημμένο Σ.Δ.Α. του Λιγνιτωρυχείου Μεγαλόπολης από τη «Δ.Ε.Η. Α.Ε.», – Διαβίβαση

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/12/2016 / ΩΡΑ: 10:10
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ταχ. Δ/νση: Πλ. Εθν. Μακαρίου
Ταχ. Κώδικας: 22100
Πληροφορίες: Τριαντ. Στρατήγης
Π. Χαραλαμπόπουλος
Τηλέφωνο: 2713 – 601138
Fax: 2713 – 601143
e-mail: stratigis@arcadia.gr
charalampopoulos@arcadia.gr

Τρίπολη, 30 – 11 – 2016
Αριθ. Πρωτ.: 311920/70024
ΠΡΟΣ:
1. Εφημερίδα: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΝΕΑ
Πλ. Αγίου Βασιλείου37,22100 Τρίπολη
2. Δήμος Μεγαλόπολης
Τ.Κ. 222 00 – Μεγαλόπολη
3. Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Πελοποννήσου
28ης Οκτωβρίου 29, 221 00-ΕΝΤΑΥΘΑ
(με συνημμένο τον φάκελο ΜΠΕ)

ΚΟΙΝ.:
1. Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Γεν. Δ/νση Περιβαλλοντικής Πολιτικής
Δ/νση Περ/κής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ)- Τμήμα Δ’
Λ. Αλεξάνδρας 11, 11473 Αθήνα
2. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ, Δ.Ε.Η. Α.Ε.
Χαλκοκονδύλη 30, Τ.Κ. 10432 – Αθήνα
(υπεύθυνος: κ. Πολύζος Νικόλαος, Διευθυντής Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος Ορυχείων, τηλεφωνικό κέντρο 210 5230301,
e-mail:info@dei.com.gr)

ΘΕΜΑ: Αποστολή Ανακοίνωσης για δημοσίευση.
ΣΧΕΤ.: 1) Η ΚΥΑ οικ.1649/45/2014 (ΦΕΚ 45Β’): Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας.
2)Το με αριθ. πρωτ. οικ. 48041/07-10-2016 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Γεν. Δ/νση Περιβ/κής Πολιτικής, Δ/νση Περιβ/κής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ)-Τμήμα Δ΄.

Σας στέλνουμε μία ανακοίνωση που αφορά: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) με συνημμένο Σ.Δ.Α. του Λιγνιτωρυχείου Μεγαλόπολης από τη «Δ.Ε.Η. Α.Ε.», που βρίσκεται στον Δήμο Μεγαλόπολης, της Π.Ε. Αρκαδίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ανωτέρω (2) σχετικό και παρακαλούμε να δημοσιευθεί στην επόμενη έκδοση της εφημερίδας σας.
Ο Δήμος στον οποίο αποστέλλεται η συνημμένη ανακοίνωση, παρακαλείται να γνωστοποιήσει την ανακοίνωση στο Δημοτικό Συμβούλιο, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης και το/τα Τοπικό/α Συμβούλιο/α Δημοτικών/Τοπικών Κοινοτήτων που προβλέπονται από τα άρθρα, 73, 76 και 8 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α).
Ο ενδιαφερόμενος φορέας του έργου ή δραστηριότητας (ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ, Δ.Ε.Η. Α.Ε.), στον οποίο κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται για την κάλυψη των εξόδων δημοσίευσης σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική ΚΥΑ, σε επικοινωνία με την εφημερίδα της καταχώρησης της δημοσίευσης.
Τέλος, παρακαλούμε την Εφημερίδα Δημοσίευσης, να μας αποστείλει ένα (1) φύλλο της, με την δημοσίευση της ανακοίνωσης.
Συνημμένα:
Ακριβές αντίγραφο της ανακοίνωσης Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ
Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο κ. Περιφερειάρχη
2. Γραφείο κας Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών Δικτύων & Χωροταξίας
3. Δ/νση Διαφάνειας Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την ανάρτηση στο www.ppel.gov.gr (αποστολή μόνο με e-mail)