Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων της υφιστάμενης δραστηριότητας: «Μονάδα Παραγωγής Έτοιμου Σκυροδέματος» και προσθήκη νέας επιμέρους δραστηριότητας: «Σταθμός Ιδιωτικής Χρήσης Ανεφοδιασμού Οχημάτων με Υγρά Καύσιμα», της εταιρείας: «ΚΟΤΤΗΣ ΙΚΕ»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/12/2016 / ΩΡΑ: 10:57
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση απότ ον παρακάτω σύνδεσμο :

ανακοίνωση