Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων της δραστηριότητας: «Εκμετάλλευση λατομείου αδρανών υλικών με συνοδό έργο οδοποιία της ΕΠΑΚΑ Α.Ε. εντός λατομικής περιοχής στη θέση «Άγιος Νικόλαος-Χαράδρα Ρέμπελο»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/12/2016 / ΩΡΑ: 11:02
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση από τον παρακάτω σύνδεσμο :

ανακοίνωση