Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων του Αρκαδικού Χωριού» της Δ.Ε.Υ.Α. – Διαβίβαση

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/12/2016 / ΩΡΑ: 10:05
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ταχ. Δ/νση: Πλ. Εθν. Μακαρίου
Ταχ. Κώδικας: 22100
Πληροφορίες: Τριαντ. Στρατήγης
Π. Χαραλαμπόπουλος
Τηλέφωνο: 2713 – 601138
Fax: 2713 – 601143
e-mail: stratigis@arcadia.gr
charalampopoulos@arcadia.gr

Τρίπολη, 30 – 11 – 2016
Αριθ. Πρωτ.: 312419/70115

ΠΡΟΣ:
1. Εφημερίδα: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΝΕΑ
Πλ. Αγίου Βασιλείου37,22100 Τρίπολη
2. Δήμος Βόρειας Κυνουρίας
22001 – Άστρος
3. Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας
Π.Ε. Αρκαδίας
28ης Οκτωβρίου 29, 221 00-ΕΝΤΑΥΘΑ
(με συνημμένο τον φάκελο ΜΠΕ)

ΚΟΙΝ.:
1. Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Πελ/σου της Αποκ. Δ/κσης Π., Δ.Ε. & Ι.
Πλ. Κολοκοτρώνη 20, 22100 Τρίπολη
2. Δ.Ε.Υ.Α. ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
Τ.Κ. 22001 – Άστρος
(υπόψ.: κ. Βασιλείου Σάκαλη, e-mail:deyabkin@gmail.com
τηλ .2755024182,-3, fax:2755024181)

ΘΕΜΑ: Αποστολή Ανακοίνωσης για δημοσίευση.
ΣΧΕΤ.: 1) Η ΚΥΑ οικ.1649/45/2014 (ΦΕΚ 45Β’): Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας.
2) Το με αριθ. πρωτ. 201588/03-11-2016 0ΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 11-11-2016 έγγραφο του Τμήματος Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Πελοποννήσου.

Σας στέλνουμε μία ανακοίνωση που αφορά: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του υφιστάμενου έργου: «Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων του Αρκαδικού Χωριού» της Δ.Ε.Υ.Α. Βόρειας Κυνουρίας, που βρίσκεται στην Τ.Κ. Αγίου Ανδρέα, του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, της Π.Ε. Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ανωτέρω (2) σχετικό και παρακαλούμε να δημοσιευθεί στην επόμενη έκδοση της εφημερίδας σας.
Ο Δήμος στον οποίο αποστέλλεται η συνημμένη ανακοίνωση, παρακαλείται να γνωστοποιήσει την ανακοίνωση στο Δημοτικό Συμβούλιο, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης και το/τα Τοπικό/α Συμβούλιο/α Δημοτικών/Τοπικών Κοινοτήτων που προβλέπονται από τα άρθρα, 73, 76 και 8 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α).
Ο ενδιαφερόμενος φορέας του έργου ή δραστηριότητας, (Δ.Ε.Υ.Α. ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ) στον οποίο κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται για την κάλυψη των εξόδων δημοσίευσης σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική ΚΥΑ, σε επικοινωνία με την εφημερίδα της καταχώρησης της δημοσίευσης.
Τέλος, παρακαλούμε την Εφημερίδα Δημοσίευσης, να μας αποστείλει ένα (1) φύλλο της, με την δημοσίευση της ανακοίνωσης.
Συνημμένα:
Ακριβές αντίγραφο της ανακοίνωσης Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ
Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο κ. Περιφερειάρχη
2. Γραφείο κας Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών Δικτύων & Χωροταξίας
3. Δ/νση Διαφάνειας Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την ανάρτηση στο www.ppel.gov.gr (αποστολή μόνο με e-mail)