Προμήθεια πιναικίδων σήμανσης μετά των στυλών και μικρουλικών για την οδική ασφάλεια του εθνικού και επαρχιακού δικτύου Π.Ε. Αρκαδίας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/12/2016 / ΩΡΑ: 14:55
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση από τον παρακάτω σύνδεσμο :

Πρόσκληση