ΤΡΙΠΟΛΗ-ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ-ΚΑΤΩ ΔΟΛΙΑΝΑ-ΑΣΤΡΟΣ – ANAKOINΩΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/12/2016 / ΩΡΑ: 10:08
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΔΩ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Τρίπολη: 13 – 12 – 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Πελοποννήσου έχει διαβιβασθεί από το Τμήμα Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Πελ/σου της Αποκ. Δ/κσης Π., Δ.Ε. & Ι., με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 217273/17-11-2016 έγγραφό του, για δημοσιοποίηση φάκελος ανανέωσης ΑΕΠΟ, με τα παρακάτω στοιχεία και καλεί το κοινό να ενημερωθεί.
• Είδος Φακέλου:
«Αντίγραφο του φακέλου ανανέωσης των α) υπ΄ αριθμ. 184/13-11-2003 Απόφασης Γενικού Γραμματέως Περιφέρειας Πελοποννήσου για Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο «ΤΡΙΠΟΛΗ-ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ-ΚΑΤΩ ΔΟΛΙΑΝΑ-ΑΣΤΡΟΣ – Τμήμα από Χ.Θ. 0+000 Ι.Κ. Ελαιοχωρίου έως την Χ.Θ. 1+340» και β) υπ΄ αριθμ. 185/13-11-2003 Απόφασης Γενικού Γραμματέως Περιφέρειας Πελοποννήσου για Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για το έργο «ΤΡΙΠΟΛΗ- ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ-ΚΑΤΩ ΔΟΛΙΑΝΑ-ΑΣΤΡΟΣ – Τμήμα από Χ.Θ. 1+340 έως την Χ.Θ. 3+260» που ανήκει στην Υποκατηγορία Α2 της 1ης Ομάδας με α/α 05, σύμφωνα με την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β’) και βρίσκεται στη Π.Ε. Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
• Αριθ. Πρωτοκόλλου ή ΑΔΑ της ΑΕΠΟ που ανανεώνονται : 184/13-11-2003 & 185/13-11-2003.
• Φορέας του έργου ή της δραστηριότητας: «Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚ. ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ»
• Αρμόδια για το έργο ή τη δραστηριότητα περιβαλλοντική αρχή: Τμήμα Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Πελ/σου της Αποκ. Δ/κσης Π., Δ.Ε. & Ι.
Πληροφορίες: κ. Κολλάς Σταύρος (τηλ.2710 221020)
• Αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας για την παροχή των σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών:
Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε.ΑΡΚΑΔΙΑΣ (τηλ.2713610120 )

• Εφημερίδα Δημοσίευσης της Ανακοίνωσης: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΝΕΑ
• Σύνδεσμος Ιστοσελίδας, όπου γίνεται η δημοσίευση της ανακοίνωσης: ppel.gov.gr

Ο Περιφερειάρχης

Πέτρος Τατούλης