ας προσκαλούμε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 08/12/2016 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ. στο Κεντρικό Κτίριο της Περιφέρειας Πελοποννήσου κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/12/2016 / ΩΡΑ: 14:32
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

<a href="http://ppel.gov.gr/wp-content/uploads/2016/12/ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ