Σελόντα – 2 Αργ – 2 Κορινθ. – Ανακοίνωση

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/12/2016 / ΩΡΑ: 09:34
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Τρίπολη, 22 – 12 – 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Πελοποννήσου έχουν διαβιβασθεί από τη ΔΙΠΕΧΩΣ Δυτικής Ελλάδας, ΟΔΕ – Πελοποννήσου, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου, Δ. Ελλάδας & Ιονίου με το υπ’ αριθ. 1352/84470/28-11-2016 έγγραφό της, για δημοσιοποίηση τέσσερις (4) φάκελοι ανανέωσης – τροποποίησης ΑΕΠΟ, με τα παρακάτω στοιχεία και καλεί το κοινό να ενημερωθεί.
• Είδος Φακέλου:
α. Τροποποίηση της ΑΕΠΟ «Μετεγκατάσταση και εκσυγχρονισμός της μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας της εταιρείας ΠΑΡΚΟ ΠΕΡΔΙΚΑ ΙΙ Α.Ε. των πλωτών εγκαταστάσεων συνολικής δυναμικότητας 270 τόνων ετησίως» που ανήκει στην Υποκατηγορία Α2 της 8ης Ομάδας με α/α 2, σύμφωνα με την Υ.Α 1958/2012(ΦΕΚ 21Β) και βρίσκεται σε θαλάσσια περιοχή έκτασης 25 στρεμμάτων στην Νήσο Πλατειά Σαρωνικού κόλπου, του Δ Κορινθίων, ΠΕ Κορινθίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου.
β. Τροποποίηση της 64960/8-6-00 απόφασης «Ανανέωση ΑΕΠΟ μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας της εταιρείας ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ των πλωτών εγκαταστάσεων συνολικής δυναμικότητας 462 τόνων ετησίως» που ανήκει στην Υποκατηγορία Α2 της 8ης Ομάδας με α/α 2, σύμφωνα με την Υ.Α 1958/2012(ΦΕΚ 21Β) και βρίσκεται σε θαλάσσια περιοχή έκτασης 49 στρεμμάτων στην Νήσο Πλατειά Σαρωνικού κόλπου, του Δ Κορινθίων, ΠΕ Κορινθίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου.
γ. Τροποποίηση απόφασης για «Ανανέωση ΑΕΠΟ μονάδας εκτροφής θαλασσίων μεσογειακών ειδών ετήσιας δυναμικότητας 520 τόνων της εταιρείας ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ» που ανήκει στην Υποκατηγορία Α2 της 8ης Ομάδας με α/α 2, σύμφωνα με την Υ.Α 1958/2012(ΦΕΚ 21Β) και βρίσκεται σε δύο πάρκα εκτροφής των 18 και 30 στρεμμάτων στη θέση Ασπροχώρι, του Δ. Ναυπλιέων, Π.Ε. Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
δ. Τροποποίηση απόφασης για «Ανανέωση ΑΕΠΟ μονάδας εκτροφής θαλασσίων μεσογειακών ειδών ετήσιας δυναμικότητας 580 τόνων της εταιρείας ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ» που ανήκει στην Υποκατηγορία Α2 της 8ης Ομάδας με α/α 2, σύμφωνα με την Υ.Α 1958/2012(ΦΕΚ 21Β) και βρίσκεται σε δύο πάρκα εκτροφής των 25 και 30 στρεμμάτων στη θέση Ξερολίμανο, του Δ. Ναυπλιέων, Π.Ε. Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
• Αριθ. Πρωτοκόλλου ή ΑΔΑ της ΑΕΠΟ που τροποποιείται : α. 468/8-2-2010
β. 64960/8-6-00
γ. 107227/24-3-03 και
δ. 107228/24-3-03, αντίστοιχα.
• Φορέας του έργου ή της δραστηριότητας: ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.
• Αρμόδια για το έργο ή τη δραστηριότητα περιβαλλοντική αρχή: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δ. Ελλάδας & Ιονίου, Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Δυτ. Ελλάδος, ΟΔΕ – Πελοποννήσου.
Πληροφορίες: κ. Δ. Μαρίνος (τηλ: 2610 461369 εσωτ.132)
• Αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας για την παροχή των σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών: Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Αργολίδας (τηλ. 27523 60372 )
Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Κορινθίας (τηλ: 27413 63127)
• Εφημερίδα Δημοσίευσης της Ανακοίνωσης: ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ και ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
• Σύνδεσμος Ιστοσελίδας, όπου γίνεται η δημοσίευση της ανακοίνωσης: ppel.gov.gr
Ο Περιφερειάρχης

Πέτρος Τατούλης