Γνωστοποίηση κενών θέσεων για χορήγηση άδειας ίδρυσης φαρμακείου στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/01/2017 / ΩΡΑ: 10:13
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ