Γνωστοποίηση κενών θέσεων για χορήγηση άδειας ίδρυσης φαρμακείου.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/01/2017 / ΩΡΑ: 11:58
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ Λακωνίας

Σας γνωστοποιούμε εκ νέου τον παρακάτω πίνακα με τις κενές θέσεις για την χορήγηση άδειας ίδρυσης φαρμακείου, όπως έχουν διαμορφωθεί έως 31-12-2016 στην Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΥΣΗ 2016Β