Κόμβος Β. Εισόδου Τρίπολης Αυτοκινητοδρόμου Κόρινθος – Τρίπολη Καλαμάτατα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/01/2017 / ΩΡΑ: 14:05
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Τρίπολη, 20 – 01 – 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Πελοποννήσου έχει διαβιβασθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Γεν. Δ/νση Περιβ/κής Πολιτικής, Δ/νση Περιβ/κής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ)-Τμήμα Γ΄, το υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 57844/30-11-2016 έγγραφό του, για δημοσιοποίηση, φάκελος τροποποίησης και ανανέωσης ΑΕΠΟ, με τα παρακάτω στοιχεία και καλεί το κοινό να ενημερωθεί.
• Είδος Φακέλου:
Μελέτη Περιβάλλοντος για την Τροποποίηση και Ανανέωση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων του Οδικού Τμήματος «Τέλος ανισόπεδου κόμβου Σολωμού έως αρχή ανισόπεδου κόμβου Βόρειας Εισόδου Τρίπολης» που ανήκει στην Κατηγορία Α1 της 1ης Ομάδας, σύμφωνα με την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β’) και βρίσκεται στον αυτοκινητόδρομο Κόρινθος – Τρίπολη -Καλαμάτα (Δήμων Κορινθίων και Νεμέας ΠΕ Κορινθίας, Άργους-Μυκηνών ΠΕ Αργολίδας και Τρίπολης ΠΕ Αρκαδίας), της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
• Αριθ. Πρωτοκόλλου ή ΑΔΑ της ΑΕΠΟ ή της Κ.Υ.Α. που ανανεώνεται : 109884/4-12-2006.
• Φορέας του έργου ή της δραστηριότητας: «ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε.»
• Αρμόδια για το έργο ή τη δραστηριότητα περιβαλλοντική αρχή: Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Γεν. Δ/νση Περιβ/κής Πολιτικής, Δ/νση Περιβ/κής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ)-Τμήμα Γ΄.
Πληροφορίες: κ. Α. Κουλίδης (τηλ.210 6417960)
• Αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας για την παροχή των σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών:
Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Πελοποννήσου (τηλ. 2713 610121)
• Εφημερίδες Δημοσίευσης της Ανακοίνωσης: ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΗΜΕΡΑ, ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ &
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΝΕΑ
• Σύνδεσμος Ιστοσελίδας, όπου γίνεται η δημοσίευση της ανακοίνωσης: ppel.gov.gr

Ο Περιφερειάρχης

Πέτρος Τατούλης