Οδικός άξονας Ελευσίνα-Κόρινθος (με Ευρεία παράκαμψη Κορίνθου και εργασίες Κακιάς Σκάλας» και «Ευρεία παράκαμψη Πάτρας) – Ανακοίνωση

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31/01/2017 / ΩΡΑ: 08:21
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Τρίπολη, 31 – 01 – 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Πελοποννήσου έχει διαβιβασθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Γεν. Δ/νση Περιβ/κής Πολιτικής, Δ/νση Περιβ/κής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ)-Τμήμα Γ΄, το υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 712/5-1-2017 έγγραφό του, για δημοσιοποίηση, φάκελος ανανέωσης ΑΕΠΟ, με τα παρακάτω στοιχεία και καλεί το κοινό να ενημερωθεί.
• Είδος Φακέλου:
Φάκελος Ανανέωσης για την παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος των υπ΄ αριθμ. α) 126393/16-2-2007, β) 18112/95/20-9-1996, γ) 92073/16-5-1994 και δ) 16049/12-8-1993 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων των έργων: «Οδικός άξονας Ελευσίνα-Κόρινθος (με Ευρεία παράκαμψη Κορίνθου και εργασίες Κακιάς Σκάλας» και «Ευρεία παράκαμψη Πάτρας)» (όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν), που ανήκει στην Κατηγορία Α1 της 1ης Ομάδας με α/α 01, σύμφωνα με την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β’) και βρίσκεται στους Δήμους Κορινθίων, Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης, Βέλου-Βόχας & Σικυωνίων της Π.Ε. Κορινθίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
• Αριθ. Πρωτοκόλλου ή ΑΔΑ της ΑΕΠΟ ή των Κ.Υ.Α. που ανανεώνονται : 16049/12-8-1993, 92073/16-5-1994, 18112/95/20-9-1996, 126393/16-2-2007.
• Φορέας του έργου ή της δραστηριότητας: «ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ»
• Αρμόδια για το έργο ή τη δραστηριότητα περιβαλλοντική αρχή: Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Γεν. Δ/νση Περιβ/κής Πολιτικής, Δ/νση Περιβ/κής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ)-Τμήμα Γ΄.
Πληροφορίες: κ. Πουρνάρας Α. (τηλ.210 6417959)
• Αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας για την παροχή των σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών:
Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε Κορινθίας (τηλ. 27413 63127)
• Εφημερίδα Δημοσίευσης της Ανακοίνωσης: ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
• Σύνδεσμος Ιστοσελίδας, όπου γίνεται η δημοσίευση της ανακοίνωσης: ppel.gov.gr

Ο Περιφερειάρχης

Πέτρος Τατούλης