Οδικός Άξονας Πάτρα – Αμαλιάδα – Πύργος – Τσακώνα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/01/2017 / ΩΡΑ: 14:06
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Τρίπολη, 20 – 01 – 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Πελοποννήσου έχει διαβιβασθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Γεν. Δ/νση Περιβ/κής Πολιτικής, Δ/νση Περιβ/κής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ)-Τμήμα Γ΄, το υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 61681/19-12-2016 έγγραφό του, για δημοσιοποίηση, φάκελος ανανέωσης ΑΕΠΟ, με τα παρακάτω στοιχεία και καλεί το κοινό να ενημερωθεί.
• Είδος Φακέλου:
Φάκελος ανανέωσης για την παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος των υπ΄ αρ. 102696/30-5-2006 και 100163/30-5-2006 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Οδικός άξονας Πάτρα-Αμαλιάδα-Πύργος-Τσακώνα», που ανήκει στην Κατηγορία Α1 της 1ης Ομάδας με α/α 1, σύμφωνα με την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β’) και βρίσκεται στους Δήμους Οιχαλίας και Τριφυλλίας, της Π.Ε. Μεσσηνίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
• Αριθ. Πρωτοκόλλου ή ΑΔΑ της ΑΕΠΟ ή των Κ.Υ.Α. που ανανεώνονται : 102696/30-5-2006 και 100163/30-5-2006
• Φορέας του έργου ή της δραστηριότητας: «ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ»
• Αρμόδια για το έργο ή τη δραστηριότητα περιβαλλοντική αρχή: Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Γεν. Δ/νση Περιβ/κής Πολιτικής, Δ/νση Περιβ/κής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ)-Τμήμα Γ΄.
Πληροφορίες: κ. Πουρνάρας Α. (τηλ.210 6417959)
• Αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας για την παροχή των σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών:
Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε Μεσσηνίας (τηλ. 2721361503)
• Εφημερίδα Δημοσίευσης της Ανακοίνωσης: ΘΑΡΡΟΣ
• Σύνδεσμος Ιστοσελίδας, όπου γίνεται η δημοσίευση της ανακοίνωσης: ppel.gov.gr

Ο Περιφερειάρχης

Πέτρος Τατούλης