Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια «Σπόρων βίκου και βρώμης κατάλληλων για σπορά»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 20/01/2017 / ΩΡΑ: 10:40
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση και το έντυπο υποβολής προσφοράς από τους παρακάτω συνδέσμους :

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ σπόροι

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ σπόροι