Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια «Δεξαμενή νερού και ποτίστρα νερού»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 20/01/2017 / ΩΡΑ: 10:59
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση υποβολής προσφοράς και το έντυπο προσφοράς από τους παρακάτω συνδέσμους :
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ δεξαμενές και ποτίστρες

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ δεξαμενές και ποτίστρες