Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 1ης τακτικής συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης Περιφέρειας Πελοποννήσου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/01/2017 / ΩΡΑ: 19:35
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ