Τμήματα αυτοκινητοδρόμου Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα & Λεύκτρο – Σπάρτη

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/01/2017 / ΩΡΑ: 14:07
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Τρίπολη, 20 – 01 – 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Πελοποννήσου έχει διαβιβασθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Γεν. Δ/νση Περιβ/κής Πολιτικής, Δ/νση Περιβ/κής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ)-Τμήμα Γ΄, το υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 57845/30-11-2016 έγγραφό του, για δημοσιοποίηση, φάκελος ανανέωσης ΑΕΠΟ, με τα παρακάτω στοιχεία και καλεί το κοινό να ενημερωθεί.
• Είδος Φακέλου:
Μελέτη Περιβάλλοντος για την ανανέωση των υπ΄αριθμ. 68678/17-02-1994, 37203/14-11-1994, 60315/10-01-1999 και 101860/01-03-2006 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ), όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, του αυτοκινητοδρόμου Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα, που ανήκει στην Κατηγορία Α1 της 1ης Ομάδας με α/α 01, σύμφωνα με την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β’) και αφορά στα οδικά τμήματα των (Δήμων Κορινθίων ΠΕ Κορινθίας, Τρίπολης & Μεγαλόπολης ΠΕ Αρκαδίας) της Περιφέρειας Πελοποννήσου :
• Α/Κ Τριπόλεως – Α/Κ Σολωμού (ΤΜΗΜΑ Α)
• Α/Κ Βόρειας εισόδου Τριπόλεως – Νότια είσοδος Τριπόλεως (ΤΜΗΜΑ Β)
• Νότια είσοδος Τριπόλεως – Έξοδος Σήραγγας Καλογερικού και (ΤΜΗΜΑ Γ) και
• Α/Κ Μεγαλόπολης και Συνδετήρια αρτηρία με Περιμετρική οδό Μεγαλόπολης (ΤΜΗΜΑ Δ)

• Αριθ. Πρωτοκόλλου ή ΑΔΑ των ΑΕΠΟ ή των Κ.Υ.Α. που ανανεώνονται : 68678/17-2-1994, 37203/14-11-1994, 60315/10-01-1999 και 101860/01-03-2006.
• Φορέας του έργου ή της δραστηριότητας: «ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ»
• Αρμόδια για το έργο ή τη δραστηριότητα περιβαλλοντική αρχή: Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Γεν. Δ/νση Περιβ/κής Πολιτικής, Δ/νση Περιβ/κής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ)-Τμήμα Γ΄.
Πληροφορίες: κ. Α. Κουλίδης (τηλ.210 6417960)
• Αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας για την παροχή των σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών:
Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Πελοποννήσου (τηλ. 2713 610121)
• Εφημερίδες Δημοσίευσης της Ανακοίνωσης: ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ & ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΝΕΑ
• Σύνδεσμος Ιστοσελίδας, όπου γίνεται η δημοσίευση της ανακοίνωσης: ppel.gov.gr

Ο Περιφερειάρχης

Πέτρος Τατούλης