Ανάρτηση Οριζοντιογραφίας σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 8 της ΚΥΑ 725/23/2012 (ΦΕΚ 5 Β’ / 5-1-2012)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/02/2017 / ΩΡΑ: 14:56
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Δημοσιοποίηση οριζοντιογραφίας οδών που προσκόμισε αιτών πάροχος για χορήγηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 3431/2006, όπως ισχύει, και την υπ’ αριθ. 725/23/2012 (ΦΕΚ 5 Β’ / 5-1-2012) ΚΥΑ «Διαδικασία χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών», δικαιώματος διέλευσης για την εγκατάσταση εντός των χώρων αρμοδιότητάς του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης του δημοσίου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Δείτε εδω