ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡIOY ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/02/2017 / ΩΡΑ: 12:10
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ, ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡIOY ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4177/2013

Με την Φ18/441/23-2-2017 απόφαση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Μεσσηνίας, επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο ποσού 500,00 ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 περίπτωση β του αρ. 137 της Α2-718/31-7-2017 Απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, στην υπεύθυνη του Κυλικείου του 18ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας, κ. Δέσποινα Βασιλείου Ρε, επειδή διαπιστώθηκε ότι, «νερό εμφιαλωμένο 500 ml», σύμφωνα με τον ανηρτημένο τιμοκατάλογο, πωλείτο προς 0,50 λεπτά του €, αντί της ανώτατης τιμής των 0,35 λεπτών του €, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 4 πίνακας 3 στοιχείο ε) της Υ.Α. 70776/04-07-2016, με τις οποίες αντικαταστάθηκε το αρ.137 της Α2-718/31-7-2017 Υπουργικής απόφασης.