Δημόσια κλήρωση για να αναδειχθεί τριμελής επιτροπή με τους αναπληρωτές της για τον Ελέγχου Δρομολογίων και παρακολούθησης τήρησης των όρων των συμβάσεων Μεταφοράς Μαθητών ετήσιας θητείας της Π.Ε Λακωνίας.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01/02/2017 / ΩΡΑ: 12:39
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ