Διακήρυξη για μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση των υπηρεσιών της Π.Ε.Α.

Διακήρυξη για μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση των υπηρεσιών της Π.Ε.Α.

Δείτε την περίληψη

Δείτε την Διακήρυξη