Διακήρυξη Δημοπρασίας για το έργο : Αποκατάσταση οδών που συμβάλουν στην επαρχιακή οδό Λεωνιδίου – Βασκίνας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01/02/2017 / ΩΡΑ: 13:21
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Μπορείτε να δείτε την περίληψη της προκήρυξης από τον παρακάτω σύνδεσμο :

Περίληψη Διακήρυξης