Επιλογής αναδόχου με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για την ανάληψη του έργου της διεκπεραίωσης των ταχυμεταφορών των υπηρεσιών της Περιφε-ρειακής Ενότητας Λακωνίας.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/02/2017 / ΩΡΑ: 11:49
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ