ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/02/2017 / ΩΡΑ: 13:43
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Τρίπολη: 24 – 2 – 2017
Αρ. Πρωτ.: 50756/10906
Προς: 1. Τον κ. Περιφερειάρχη Πελοποννήσου
2. Τους κ. Αντιπεριφερειάρχες Πελοποννήσου
3. Τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου
Κοιν: 1. κ.κ. Βουλευτές Περιφέρειας Πελοποννήσου
2. κ. Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
3. κ. Εκτελεστικό Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου
4. Μ.Μ.Ε. Περιφέρειας Πελοποννήσου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλείσθε να παρευρεθείτε σε ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, σύμφωνα με το άρθρο 165 του Ν.3852/2010, που θα πραγματοποιηθεί στις 5 Μαρτίου 2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 10.30 π.μ, στο «Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρίπολης», με μοναδικά θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εκλογή Προεδρείου Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου.

2. Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΚΟΥΡΟΣ