Πρόσκληση στην 2η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, που θα πραγματοποιηθεί στις 06 Φεβρουαρίου 2017

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/02/2017 / ΩΡΑ: 10:44
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση από τον παρακάτω σύνδεσμο :

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Περιφ. Συμβ. 6-2-2017