Σταθμός Νεμέας 0320056 – Ανακοίνωση

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/02/2017 / ΩΡΑ: 10:08
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
(ως προς την κωδική ονομασία του σταθμού)
Τρίπολη, 25 – 01 – 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Πελοποννήσου έχει διαβιβασθεί από τη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) Τμήμα Β’ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 1933/13-01-2017 έγγραφο της, για δημοσιοποίηση φάκελος τροποποίησης ΑΕΠΟ, με τα παρακάτω στοιχεία και καλεί το κοινό να ενημερωθεί.
• Είδος Φακέλου:
Διαβίβαση φακέλου τροποποίησης του έργου: Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 39396/08-08-2016 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για το κέντρο Δορυφορικής Εκπομπής (ΚΔΕ), «ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ 0320056», που ανήκει στην Υποκατηγορία Α1 της 12ης Ομάδας με α/α 01, σύμφωνα με την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β’) και βρίσκεται στο Δήμο Νεμέας της Π.Ε. Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
• Αριθ. Πρωτοκόλλου ή ΑΔΑ της ΑΕΠΟ που τροποποιείται : 39396/08-08-2016
• Φορέας του έργου ή της δραστηριότητας: « ΟΤΕ Α.Ε.»
• Αρμόδια για το έργο ή τη δραστηριότητα περιβαλλοντική αρχή: Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) Τμήμα Β’ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Πληροφορίες: Κ. Γιαβής (τηλ. 210 6417802)
• Αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας για την παροχή των σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών: Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Κορινθίας. (τηλ. 27413 63127)
• Εφημερίδα Δημοσίευσης της Ανακοίνωσης: ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΗΜΕΡΑ
• Σύνδεσμος Ιστοσελίδας, όπου γίνεται η δημοσίευση της ανακοίνωσης: ppel.gov.gr

Ο Περιφερειάρχης

Πέτρος Τατούλης