Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου: «AΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2017»

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ – Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «AΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2017»

Καταληκτική ημερομηνία: 09/3/2017, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 74.400,00 ΕΥΡΩ

EΣΥ_ΕΡΓΟΥ ΦΘΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ
TIMOΛΟΓΙΟ ΦΘΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ME AΔAM
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΔΑΜ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΘΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ
ΤΕΥΔ ΦΘΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ
Τεχνική εκθέση ΦΘΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ