Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 20/02/2017 / ΩΡΑ: 10:11
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Μπορείτε να δείτε την προκήρυξη από τον παρακάτω σύνδεσμο :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ