Δημόσια κλήρωση με χρήση εφαρμογής Η/Υ, μεταξύ των υπαλλήλων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις προκειμένου να αναδειχθούν τριμελείς επιτροπές με τους αναπληρωτές τους για την παραλαβή υλικών και βεβαίωση παροχής υπηρεσιών, που αφορούν απ’ευθείας αναθέσεις της Π.Ε Λακωνίας.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21/03/2017 / ΩΡΑ: 12:51
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ