Δ.Τ. Στη Μάλτα η Περιφέρεια Πελοποννήσου για την κυκλική οικονομία

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/03/2017 / ΩΡΑ: 08:34
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ, ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Τρίπολη, 8/3/2017

Ταχ. Δ/νση: Πλ. Εθν. Μακαρίου
Ταχ. κώδικας: Τ.Κ. 22100-Τρίπολη
Τηλέφωνο/ Fax: 2713-601191 / 601173
e-mail: ppel-press@ppel.gov.gr
Ιστοσελίδα: http://ppel.gov.gr

Δ.Τ. Στη Μάλτα η Περιφέρεια Πελοποννήσου για την κυκλική οικονομία

«Την Τετάρτη 8 Μαρτίου στην πρωτεύουσα Βαλέτα της Μάλτας, στο πλαίσιο της Μαλτέζικης Προεδρίας στην Ε.Ε. και σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικυρώθηκε γραπτώς η χωρική συνεργασία σε θέματα κυκλικής οικονομίας, εδαφικής συνοχής και νησιωτικότητας, μεταξύ Μεσογειακών κρατών, Περιφερειών και τοπικών αυτοδιοικήσεων.
Η Περιφέρεια Πελοποννήσου πρωτοστατεί στην ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας στο πλαίσιο της γενικότερης πολιτικής της για την αειφορία. Ο επιστημονικός σύμβουλος Λάμπρος Μπούκλης εκπροσώπησε τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κο Πέτρο Τατούλη, ανέπτυξε τις θέσεις και τον καινοτόμο προγραμματισμό της Περιφέρειας και υπέγραψε την σχετική διακήρυξη.
Η Περιφέρεια Πελοποννήσου αποτελεί την πρώτη περιφέρεια της χώρας που εκπονεί έρευνα και μελέτη για την εφαρμοσμένη ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας και την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Η κυκλική οικονομία αποτελεί την αναπτυξιακή επιλογή της Περιφέρειας μετά την αποκατάσταση των ΧΑΔΑ και την επικείμενη υλοποίηση του αειφορικού σχεδιασμού διαχείρισης στερεών αποβλήτων μέσω ΣΔΙΤ. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει άλλωστε προβλέψει τη σύσταση δομής για την κυκλική οικονομία στο Κέντρο Μεταφοράς Τεχνολογίας και Καινοτομίας.»