Θέμα: «Προσφορά ηχητικών για τις ανάγκες των εκδηλώσεων εορτασμού των Εθνικών Επετείων έτους 2017, στην ΠΕ Αρκαδίας.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 20/03/2017 / ΩΡΑ: 10:52
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Πλ. Εθνάρχου Μακαρίου
Ταχ. Κώδικας: 22100
Πληροφορίες: Τ. Στρατήγης
Τ. Χαραλαμπόπουλος
Τηλέφωνο: 2713601138 – 142
Fax: 2713 601143
Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Τρίπολη: 16 – 03 – 2017

Αριθ. Πρωτ: 67215/7

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους
( και με e-mail )
ΚΟΙΝ: Δ/νση Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Περιφέρειας Πελοποννήσου (για την ανάρτηση της παρούσας στην Ιστοσελίδα της Περιφέρειας).

Θέμα: «Προσφορά ηχητικών για τις ανάγκες των εκδηλώσεων εορτασμού των Εθνικών Επετείων έτους 2017, στην ΠΕ Αρκαδίας.

Παρακαλούμε έως την Δευτέρα 20 Μαρτίου 2017 και ώρα 11.00 στην Γραμματεία της Περιφέρειας Πελοποννήσου (Πλατεία Εθν. Μακαρίου), να έχετε καταθέσει τις προσφορές σας για το κόστος των ηχητικών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με την αριθ. 66558/6/11-3-2017 (ΑΔΑ: 67ΨΔ7Λ1-9Σ1) Απόφαση του κ. Περιφερειάρχη Πελοποννήσου και όπως αυτές φαίνονται αναλυτικά στους παρακάτω πίνακες, για όλες τις εκδηλώσεις εορτασμού των Εθνικών Επετείων έτους 2017, στην ΠΕ Αρκαδίας.
Επισημαίνεται ότι ο προϋπολογισμός που αναγράφεται για κάθε εκδήλωση είναι ο ανώτερος και

θα πρέπει ο κάθε ενδιαφερόμενος να προσφέρει έκπτωση επ’ αυτού του ποσού, για κάθε Εθνική Επέτειο ξεχωριστά.

25η Μαρτίου 2017
24 Μαρτίου 2017: ηχητική κάλυψη κατάθεσης στεφάνων από τα σχολεία στο Μνημείο Αρχιερέων και Προκρίτων
25 Μαρτίου 2017: ηχητική κάλυψη κατάθεσης στεφάνων στο Μνημείο Αρχιερέων και Προκρίτων
25 Μαρτίου 2017: ηχητική κάλυψη σε όλο το μήκος της παρέλασης
25 Μαρτίου 2017: ηχητική κάλυψη των δημοτικών χορών στην πλατεία Άρεως
ΣΥΝΟΛΟ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ: 2.700,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Ημέρα Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το Τουρκικό Κράτος – 17 Σεπτεμβρίου 2017
17 Σεπτεμβρίου 2017: ηχητική κάλυψη κατάθεσης στεφάνων στο «Μνημείο των Προσφύγων» στην πλατεία Φιλικών στην Τρίπολη.
ΣΥΝΟΛΟ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ: 250,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Άλωση της Τρίπολης – 24 Σεπτεμβρίου 2017
22 Σεπτεμβρίου 2017: ηχητική κάλυψη κατάθεσης στεφάνων από τα σχολεία στο Μνημείο Αρχιερέων και Προκρίτων
24 Σεπτεμβρίου 2017: ηχητική κάλυψη κατάθεσης στεφάνων στο Μνημείο Αρχιερέων και Προκρίτων
24 Σεπτεμβρίου 2017: ηχητική κάλυψη σε όλο το μήκος της παρέλασης
24 Σεπτεμβρίου 2017: ηχητική κάλυψη των δημοτικών χορών στην πλατεία Άρεως
ΣΥΝΟΛΟ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ: 2.700,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

28η Οκτωβρίου 2017
27 Οκτωβρίου 2017: ηχητική κάλυψη κατάθεσης στεφάνων από τα σχολεία στο Μνημείο Αρχιερέων και Προκρίτων
28 Οκτωβρίου 2017: ηχητική κάλυψη κατάθεσης στεφάνων στο Μνημείο Αρχιερέων και Προκρίτων
28 Οκτωβρίου 2017: ηχητική κάλυψη σε όλο το μήκος της παρέλασης
28 Οκτωβρίου 2017: ηχητική κάλυψη των δημοτικών χορών στην πλατεία Άρεως
ΣΥΝΟΛΟ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ : 2.700,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Ο ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΣ