Οδικός Άξονας Κόρινθος – Πάτρα – Ανακοίνωση

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/03/2017 / ΩΡΑ: 10:39
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Τρίπολη, 02 – 03 – 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Πελοποννήσου έχει διαβιβασθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Γεν. Δ/νση Περιβ/κής Πολιτικής, Δ/νση Περιβ/κής Αδειοδότησης -Τμήμα Γ΄, το υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 8684/17-2-2017 έγγραφό του, για δημοσιοποίηση, φάκελος τροποποίησης και ανανέωσης ΑΕΠΟ, με τα παρακάτω στοιχεία και καλεί το κοινό να ενημερωθεί.
• Είδος Φακέλου:
φάκελος Ανανέωσης (παράταση χρονικής διάρκειας ισχύος) και Τροποποίηση της υπ΄αρ.
104892/16-6-2006 Κ.Υ.Α. ‘Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Οδικός άξονας Κόρινθος – Πάτρα, αναβάθμιση της υφιστάμενης οδού σε αυτοκινητόδρομο» (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των διαφοροποιήσεων από την επικαιροποίηση του οριστικού σχεδιασμού του αυτοκινητόδρομου», που ανήκει στην Κατηγορία Α1 της 1ης Ομάδας με α/α 01, σύμφωνα με την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β’) και βρίσκεται στους Δήμους Κορινθίων, Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης, Βέλου-Βόχας και Σικυωνίων, της Π.Ε. Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
• Αριθ. Πρωτοκόλλου ή ΑΔΑ της ΑΕΠΟ ή της Κ.Υ.Α. που ανανεώνεται : 104892/16-6-2006.
• Φορέας του έργου ή της δραστηριότητας: «ΕΥΔΕ/ΚΕΣΠ/ΠΕ & ΒΕ»
• Αρμόδια για το έργο ή τη δραστηριότητα περιβαλλοντική αρχή: Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Γεν. Δ/νση Περιβ/κής Πολιτικής, Δ/νση Περιβ/κής Αδειοδότησης -Τμήμα Γ΄.
Πληροφορίες: κ. Α. ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ (τηλ.210 6417959)
• Αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας για την παροχή των σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών:
Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Κορινθίας (τηλ. 27413 63127)
• Εφημερίδες Δημοσίευσης της Ανακοίνωσης: ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΗΜΕΡΑ
• Σύνδεσμος Ιστοσελίδας, όπου γίνεται η δημοσίευση της ανακοίνωσης: ppel.gov.gr

Ο Περιφερειάρχης

Πέτρος Τατούλης