ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας προσκαλούμε στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 06/04/2017 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Κεντρικό Κτίριο της Περιφέρειας Πελοποννήσου κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010) όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/11-4-2012 «

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31/03/2017 / ΩΡΑ: 14:33
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση από τον παρακάτω σύνδεσμο :

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ