πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια δεξαμενών ύδερυσης

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/03/2017 / ΩΡΑ: 11:54
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση από τον παρακάτω σύνδεσμο :

Πρόσκληση υποβολής προσφορών – Δεξαμενές Νερού