Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Περιφέρειας Πελοποννήσου Δ΄ Τριμήνου 2016

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25/04/2017 / ΩΡΑ: 09:05
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μπορείτε να δείτε την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου από τον παρακάτω σύνδεσμο :

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δ’ ΤΡΙΜΗΝΟ