Ανοικτός Διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου : « ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/04/2017 / ΩΡΑ: 08:36
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Μπορείτε να δείτε την περίληψη της διακήρυξης από τον παρακάτω σύνδεσμο :

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΑΔΑ