ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡIOY ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 18/04/2017 / ΩΡΑ: 11:15
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ, ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡIOY &ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  

ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4177/2013

 Με την Φ18/945/13-4-2017 απόφαση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Μεσσηνίας, επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο ποσού 1000,00 ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 περίπτωση β του αρ. 13 της Α2-718/31-7-2017 Απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, στην υπεύθυνη του παντοπωλείου Βασιλική Ευαγ. Μπαλαφούτη στη Γιάλοβα – Πυλίας, επειδή διαπιστώθηκε ότι, πωλείτο γιαούρτι με ημερομηνία λήξεως 20-03-2017 στις 30-03-2017