Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης για τη δημοπράτηση έργου: ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TOY X.A.Δ.Α ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΠΡΟΒΑΤΟΜΑΝΔΡΑ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ προϋπολογισμού: 3.000.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 18/04/2017 / ΩΡΑ: 07:28
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ, ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΡΙΠΟΛΗ 11-04-2017

ΑΡ. ΠΡΩΤ: 94468/20819/οικ.

Ταχ. Διεύθυνση : ΟΠΛΑΡΧΗΓΟΥ ΣΕΧΙΩΤΗ 1
Ταχ. Κώδικας : 221 32 – ΤΡΙΠΟΛΗ
Πληροφορίες : ΑΝΤ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Tηλέφωνο : 2710 – 238562
fax : 2710 – 243185
e-mail :

ΠΡΟΣ:

ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΘΕΜΑ:
Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης για τη δημοπράτηση έργου:
ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TOY X.A.Δ.Α ΣΤΗ ΘΕΣΗ
«ΠΡΟΒΑΤΟΜΑΝΔΡΑ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ
προϋπολογισμού: 3.000.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Σας αναθέτουμε την άμεση δημοσίευση στην Εφημερίδα σας της συνημμένης Περίληψης Διακήρυξης Δημοπρασίας (υπ’ αρ. 93009/20537/οικ./10-04-2017) του έργου του θέματος.
Σε περίπτωση αδυναμίας δημοσίευσης, παρακαλούμε να ενημερώσετε άμεσα την Υπηρεσία στο τηλέφωνο 2710-238562 ή 2710-237083, επειδή όπως σας είναι γνωστό η μη δημοσίευση αποτελεί λόγο ακυρότητας της Δημοπρασίας.
Επισυνάπτεται η Περίληψη Διακήρυξης προς δημοσίευση και σε ηλεκτρονική μορφή.
Παρακαλώ να επιβεβαιώσετε τη λήψη του παρόντος μέσω e-mail.
Σας γνωρίζουμε ότι η σχετική δαπάνη για την δημοσίευση θα καταβληθεί από τον ανάδοχο του έργου κατά την είσπραξη του 1ου Λογαριασμού και παρακαλούμε να μας αποστείλετε δύο αντίτυπα των εφημερίδων που θα περιέχουν τη δημοσίευση, τα οποία να περιέλθουν στα χέρια μας προ της ημερομηνίας διεξαγωγής της Δημοπρασίας.

Συνημμένα:
Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ

Κοινοποίηση:

Περιφέρεια Πελοποννήσουaa
Γραφείο Περιφερειάρχη

Ε.Δ. / Χ.Α.