Διακήρυξη Δημοπρασίας για το έργο : « ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ »

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/04/2017 / ΩΡΑ: 08:03
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Μπορείτε να δείτε την περίληψη της διακήρυξης από τον παρακάτω σύνδεσμο :

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΣΤΗΘΑΙΑ αδα