Διακήρυξη Δημοπρασίας για το έργο : « ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 57 Ε.Ο. ΝΕΜΕΑΣ – ΚΑΝΔΗΛΑΣ – ΛΕΒΙΔΙΟΥ »

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/04/2017 / ΩΡΑ: 12:07
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Μπορείτε να δείτε την περίληψη της διακήρυξης από τον παρακάτω σύνδεσμο :

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΚΑΝΔΗΛΑ ΝΕΜΕΑ αδα