Διακήρυξη Ηλεκτρονικού ανοικτού άνω των ορίων Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο: «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2017 της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/04/2017 / ΩΡΑ: 09:06
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ, ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ!!!

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού ανοικτού άνω των ορίων Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την επιλογή
αναδόχου για το έργο: «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη
μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του
Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2017 της
Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΔΩ.

ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ!!!