Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων, για την ανάθεση υλοποίησης του έργου: «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδένδρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2017

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/04/2017 / ΩΡΑ: 14:09
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Μπορείτε να δείτε την διακήρυξη από τον παρακάτω σύνδεσμο :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 2017