Διακήρυξη με ανοικτή διαδικασία διενέργειας δημοπρασίας του έργου «Επισκευή προσήνεμου μώλου λιμένος Κυπαρισσίας»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/04/2017 / ΩΡΑ: 14:41
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Μπορείτε να δείτε την περίληψη της διακήρυξης στον παρακάτω σύνδσμο :

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ