Εκδόθηκε η 4Κ/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 13/31-3-2017 τ. Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εβδομήντα (70) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/04/2017 / ΩΡΑ: 10:10
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση και το ΦΕΚ από τους παρακάτω συνδέσμους :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_4Κ_2017

ΦΕΚ+13+31-3-2017