Κλήρωση για ανάδειξη τριμελής επιτροπής με τους αναπληρωτές που αφορά στην Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών εκμίσθωσης Δημοσίων Ιχθυο-τρόφων Υδάτων της Π.Ε. Λακωνίας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/04/2017 / ΩΡΑ: 14:02
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ